Foto Max Lind

Sophie Ekman Wretlind utses till hedersdoktor vid Karolinska Institutet 2019

"Sophie Ekman har i fyra decennier arbetat som skolläkare i Sverige, varav 30 år som skolöverläkare i Solna. 1987 grundade hon Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond tillsammans med läkarkollegor från Föreningen Läkare Mot AIDS. Sophie Ekman har agerat fundraiser för stiftelsen och med egna insatser byggt upp det kapital som årligen sedan dess delats ut i miljonbelopp till hiv-forskning.

På eget initiativ och utan ersättning har Sophie Ekman drivit stora folkhälsokampanjer inom skolhälsovården som engagerat många samhällsaktörer. På bred front har hon verkat för att förbättra barns hälsa – från anti-drogkampanjen Just Say No till världens första anti-rökkampanj riktat direkt mot föräldrar. Detta arbete ledde till en svensk åldersgräns på tobak på 18 år. Sophie Ekman har även verkat hårt för att samhället och skolan tidigt ska upptäcka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism."

 

Fick Solna Stads Miljöpris år 1994
Albert Schweitzer medaljen 1988

Skolöverläkare 1985-2012 

Skolläkare i Solna från 1972
Skolläkare Christinaskolan Lidingö 2013-

Styrelsemedlem och Fund-raiser för

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond 

Ordförande i antidrogrörelsen "Just say no"

Fick Solna Stads Miljöpris år 1994

Albert Schweitzer medaljen 1988

Genomförde gratis rökavvänjning i Solna kommun där rökande föräldrar gratis kunde få nikotintuggummin och nikotinplåster. 1993-1994
Drivande bakom att en lag om åldersgräns för tobak på 18 år infördes, genom framträdande i TV Aktuellt november 1994 och DN artikel 5 januari 1995 

Var starkt inflytande i införandet av 18års gräns på tobak och tog bort "rökrutan" på Sveriges skolgårdar.

Skrev boken "Må bra i skolan" år 1998

Arbetar för förståelse av neuropsykiatriska tillstånd.

Nominerad till årets stockholmska 1997 av SvD med motivering De stökiga barnens egen röst.
I Tyska kyrkan Stockholm bär en av det 37 klockorna mitt namn Skolöverläkare Sophie Ekman


DN 5 maj Smittspridning corona
https://www.dropbox.com/s/hmhjhysxw1n2ogb/DN%205%20maj%202020.pdf?dl=0

Skolläkarna behövs om barn ska få jämlik vård
https://www.expressen.se/debatt/skollakarna-behovs-om-barn-ska-fa-jamlik-vard/

Intervju nättidning Nyfiken grå hedersdoktor
http://www.nyfikengra.se/30-ars-slit-gjorde-henne-till-hedersdoktor/ 

Malou TV4 Debatt med skolminister Annika Strandhäll 12Mars 2018
https://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio/3961027


Aftonbladet debatt 23/9 2018. Utan skolhälsovård mår våra barn sämre
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9m4erM/utan-skolhalsovarden-mar-vara-barn-samre


Läkartidningen- Skolhälsovården som försvann

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/02/Apropa-Skolhalsovarden-som-forsvann/

DN "Vikten av skolhälsovård"
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/aterinfor-en-skolhalsovard-vard-namnet/#conversation-vote
 

DN "Skolan knäcker 120 000 barn"

http://www.informath.org/apprise/a6400/b2024.pdf
 

Läkartidningen "Skolhälsovården -En garant för barns hälsa"

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16603
 

"Landstinget i Stockholm medger brister"

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11692


"Sammarbete med företagshälsovården kan förbättra skolans miljö"

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2006/temp/pda32515.pdf


SVD"Läkare oense om försening"

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lakare-oense-om-forsening_6489576.svd

"Nermontering av skolhälsovården stärker inte barns rättigheter"

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nedmontering-av-skolhalsovarden-starker-inte-barns-rattigheter_6372072.svd

"Skolvården pressas hårt"

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolvarden-pressas-hart_3559079.svd

"fall i solna anmälda"

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/fall-i-solna-anmalda_802101.svd

"Släpp loss kupongerna, det är lunch!"

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/slapp-loss-kupongerna-det-ar-lunch_76327.svd

"Därför exploderar fetman"

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-exploderar-fetman_76334.svd

"Barn får inte gå till skolpsykolog"
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/deprimerade-barn-far-inte-ga-till-skolpsykolog_7532806.svd

Expressen

"Barnen blir feta av den hör maten"

http://www.expressen.se/nyheter/barnen-blir-feta-av-den-har-maten/

"Hjärnan blir lite svullen"

http://www.expressen.se/nyheter/hjarnan-blir-lite-svullen/

Se även nya fliken media under arkiv där alla Sophies framträdanden i TV och Radio finns!

Kontakt:

Tel: 070 574 69 27

E-Post: sophieekman@icloud.com