Foto Max Lind

Sophie Ekman

 Född 15e Nov 1944

Tog studenten vid Palmgrenska Samskolan, Stockholm 1963

Dotter till Professor Arvid Wretlind 1919-2002, mannen bakom kostcirkeln och den parenterala näringen (dvs droppet).

Mamma Astrid Wretlind 1913-2008

Syster till Professor Bengt Wretlind.

Gift med Dr Elon V. Ekman sedan 1967.

Barn: Louise Ekholm, medicine doktor, reumatolog Karolinska Sjukhuset

Philip Ekman, civilingenjör i teknisk fysik KTH och teknologie doktor.

Även VD för familje företagen.

Barnbarn: Ebba, Emma, Alexander och Elsa

 

Fick Solna Stads Miljöpris år 1994
Albert Schweitzer medaljen 1988

Skolöverläkare 1985-2012

Skolläkare i Solna från 1972
Skolläkare Christinaskolan Lidingö 2013-

Styrelsemedlem och Fund-raiser för

Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond 

Ordförande i antidrogrörelsen "Just say no"

Medlem i Sveriges Läkaresällskap

Medlem i Sveriges Läkarförbund

Fick Solna Stads Miljöpris år 1994

Albert Schweitzer medaljen 1988

Genomförde gratis rökavvänjning i Solna kommun där rökande föräldrar gratis kunde få nikotintuggummin och nikotinplåster.

1993-1994
Drivande bakom att en lag om åldersgräns för tobak på 18 år infördes, genom framträdande i TV Aktuellt november 1994 och DN artikel 5 januari 1995 

Var starkt inflytande i införandet av 18års gräns på tobak och tog bort "rökrutan" på Sveriges skolgårdar.

Skrev boken "Må bra i skolan" år 1998

Arbetar för förståelse av neuropsykiatriska tillstånd.

Nominerad till årets stockholmska 1997 av SvD med motivering De stökiga barnens egen röst.
I Tyska kyrkan Stockholm bär en av det 37 klockorna mitt namn Skolöverläkare Sophie Ekman

Medlem i  barnneuropsykiatriska föreningen.Har sammarbete med Gillbergs neuropsykiatriska centrum i Göteborg

Malou TV4 Debatt med skolminister Annika Strandhäll 12Mars 2018
https://www.tv4play.se/program/malou-efter-tio/3961027


Aftonbladet debatt 23/9 2018. Utan skolhälsovård mår våra barn sämre
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9m4erM/utan-skolhalsovarden-mar-vara-barn-samre


Läkartidningen- Skolhälsovården som försvann

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/02/Apropa-Skolhalsovarden-som-forsvann/

DN "Vikten av skolhälsovård"
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/aterinfor-en-skolhalsovard-vard-namnet/#conversation-vote
 

DN "Skolan knäcker 120 000 barn"

http://www.informath.org/apprise/a6400/b2024.pdf
 

Läkartidningen "Skolhälsovården -En garant för barns hälsa"

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16603
 

"Landstinget i Stockholm medger brister"

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11692


"Sammarbete med företagshälsovården kan förbättra skolans miljö"

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2006/temp/pda32515.pdf


SVD"Läkare oense om försening"

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lakare-oense-om-forsening_6489576.svd

"Nermontering av skolhälsovården stärker inte barns rättigheter"

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nedmontering-av-skolhalsovarden-starker-inte-barns-rattigheter_6372072.svd

"Skolvården pressas hårt"

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolvarden-pressas-hart_3559079.svd

"fall i solna anmälda"

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/fall-i-solna-anmalda_802101.svd

"Släpp loss kupongerna, det är lunch!"

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/slapp-loss-kupongerna-det-ar-lunch_76327.svd

"Därför exploderar fetman"

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-exploderar-fetman_76334.svd

"Barn får inte gå till skolpsykolog"
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/deprimerade-barn-far-inte-ga-till-skolpsykolog_7532806.svd

Expressen

"Barnen blir feta av den hör maten"

http://www.expressen.se/nyheter/barnen-blir-feta-av-den-har-maten/

"Hjärnan blir lite svullen"

http://www.expressen.se/nyheter/hjarnan-blir-lite-svullen/

Se även nya fliken media under arkiv där alla Sophies framträdanden i TV och Radio finns!

Kontakt:

Tel: 070 574 69 27

E-Post: sophieekman@icloud.com