AIDS

Sophie Ekman utses till hedersdoktor vid Karolinska Institutet 2019

"Sophie Ekman har i fyra decennier arbetat som skolläkare i Sverige, varav 30 år som skolöverläkare i Solna. 1987 grundade hon Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond tillsammans med läkarkollegor från Föreningen Läkare Mot AIDS. Sophie Ekman har agerat fundraiser för stiftelsen och med egna insatser byggt upp det kapital som årligen sedan dess delats ut i miljonbelopp till hiv-forskning.

På eget initiativ och utan ersättning har Sophie Ekman drivit stora folkhälsokampanjer inom skolhälsovården som engagerat många samhällsaktörer. På bred front har hon verkat för att förbättra barns hälsa – från anti-drogkampanjen Just Say No till världens första anti-rökkampanj riktat direkt mot föräldrar. Detta arbete ledde till en svensk åldersgräns på tobak på 18 år. Sophie Ekman har även verkat hårt för att samhället och skolan tidigt ska upptäcka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism."

loading...

Sophie Ekman har varit med i Styrelsen för Läkare Mot AIDS sedan 1987 och i styrelsen för Stiftelsen Läkare Mot AIDS Forskningsfond sedan 1988 och då också som dess fund-raiser. Läkare Mot AIDS ordförande Linda Morfeldt tillfrågade 1987 Sophie om hon kunde hjälpa till i kampen mot AIDS. Läkaren Linda Morfeldt är Sophies stora förebild. När Sophie Ekman trädde in i föreningen Läkare Mot AIDS hade föreningen en skuld på 300.000:- Med stor uppfinningsrikedom och årligen återkommande evenemang på World AIDS Day 1 december har ett mycket stort kapital kunnats byggas upp, vilket gör det möjligt för Läkare Mot AIDS Forskningsfond att än i dag dela ut närmare 1 miljon kronor per år till hiv/aidsforskning.

loading...
*30 Augusti 1915, + 10 Mars 2013. Hennes kungliga höghet Prinsessan Lilian, beskyddare av stiftelsen mellan 1988-2013.