Länkar:

 

Läkartidningen

 

"Skolhälsovården -En garant för barns hälsa"

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16603

 

"Landstinget i Stockholm medger brister"

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11692

 

"Sammarbete med företagshälsovården kan förbättra skolans miljö"

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2006/temp/pda32515.pdf

 

 

SVD

 

"Barn får inte gå till skolpsykolog"

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/deprimerade-barn-far-inte-ga-till-skolpsykolog_7532806.svd

 

 

"Nermontering av skolhälsovården stärker inte barns rättigheter"

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nedmontering-av-skolhalsovarden-starker-inte-barns-rattigheter_6372072.svd

 

"Skolvården pressas hårt"

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolvarden-pressas-hart_3559079.svd

 

"fall i solna anmälda"

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/fall-i-solna-anmalda_802101.svd

 

"Släpp loss kupongerna, det är lunch!"

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/slapp-loss-kupongerna-det-ar-lunch_76327.svd

 

"Därför exploderar fetman"

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-exploderar-fetman_76334.svd

 

Expressen

 

"Barnen blir feta av den här maten"

http://www.expressen.se/nyheter/barnen-blir-feta-av-den-har-maten/

 

"Hjärnan blir lite svullen"

http://www.expressen.se/nyheter/hjarnan-blir-lite-svullen/