TV

Radio

Dagens Eko Skolhälsovård och OECD rapport visar på brister i skolhälsovården. 2013-03-05

Ekot, Anti-rök projekt 1993-10-09

1995 Ulf Elfving, Radio Stockholm, Ekot mm

1995 Ulf Elfving, Radio Stockholm, Ekot mm nr 2

1996-05-13 Damp, Radio Stockholm, Rökning mm

1996-05-13 Damp, Radio Stockholm, Rökning mm nr 2

2000-03-31 Ekot, Elevvårdsutredning SHV mm

2000-03-31 Ekot, Elevvårdsutredning SHV mm nr 2

2002-02-11 SHV, P1 morgon

2007-04-17 Läkarutlåtande, RIX FM

2007-04-17 Läkarutlåtande, RIX FM nr 2

2009-06-03 Dagens Eko S1, Studio ett S2