Om Sophie Ekman

loading...

Född 15e Nov 1944
Tog studenten vid Palmgrenska Samskolan, Stockholm 1963
Dotter till Professor Arvid Wretlind 1919-2002, mannen bakom kostcirkeln och den parenterala näringen (dvs droppet).
Mamma Astrid Wretlind 1913-2008
Syster till Professor Bengt Wretlind.
Gift med Dr Elon V. Ekman sedan 1967.
Barn: Louise Ekholm, medicine doktor, reumatolog Karolinska Sjukhuset
Philip Ekman, civilingenjör i teknisk fysik KTH och teknologie doktor.
Även VD för familje företagen.
Barnbarn: Ebba, Emma, Alexander och Elsa