Klockspelen, Tyska kyrkan

Tyska Kyrkan hade tidigare 24 klockor som blivit anfrätta av tidens tand. På initiativ av holländska ambassadören Antoine van Dongen, involverades Sophie Ekman att dessa klockor skulle tas ner, skickas till Holland och ytterligare 12 klockor skulle gjutas. Ett komplicerat byggnadsprojekt som möjliggjordes tack vare Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Största klockan bär Drottning Silvias namn och den näst största, Torsten och Ragnar Söderberg Stiftelser och en mindre klocka bär Skolöverläkare Sophie Ekmans namn. 36 klockor klingar nu varje dag från Stockholms högsta kyrktopp.

loading...